187 Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: +84 948 008 391 - Fax: +84 948 008 391
Hotline tư vấn pháp luật: +84 948 008 391
 Lượt xem: 122 , Chuyên mục: Dịch vụ pháp lý Cập nhật: 10 tháng trước

GIẢI THỂ CÔNG TY - CHI NHÁNH - VPĐD

Căn cứ pháp lý

·         Luật đầu tư năm 2014;

·         Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

·         Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

·         Luật doanh nghiệp 2014;

·         Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014;

·         Thông tư số 02/2019/TT-BKHDT – sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHDT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế Hoạch và đầu tư hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014

·         Thông tư 20/2015/TT-BKHDT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế Hoạch và đầu tư hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014

Bạn cần chuẩn bị những gì?

·         Giấy chứng nhận đầu tư/ đăng ký kinh doanh bản gốc;

·         Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu bản gốc (đối với trường hợp doanh nghiệp / chi nhánh / văn phòng đại diện sử dụng mẫu con dấu do công an quản lý);

·         Hóa đơn đang sử dụng hiện nay của doanh nghiệp (nếu có)

Công ty Cao Thiếu Hà sẽ tư vấn cho bạn:

·         Soạn quyết định giải thể công ty và trình Chủ sở hữu (đại diện pháp luật) ký tên.

·         Soạn và hoàn thành danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. (doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho Công ty Cao Thiếu Hà )

·         Cung cấp cho Công ty Cao Thiếu Hà danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).

·         Công ty Cao Thiếu Hà thực hiện thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể công ty (phụ lục III-13 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

·         Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (đối với công ty có 1 phần hoặc hoàn toàn vốn đầu tư từ nước ngoài)

·         Công bố giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

·         Đại diện doanh nghiệp soạn hồ sơ và làm thủ tục với cơ quan Công an về việc hủy con dấu;

·         Đại diện doanh nghiệp soạn hồ sơ và hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế tại cơ quan thuế;.

Kết quả khách hàng sẽ nhận được:

·         Sau khi hoàn thành công việc, kết quả mà khách hàng sẽ nhận được bao gồm:

·         01 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp / chi nhánh / văn phòng đại diện đã giải thể.

Cam kết không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào.

Tin liên quan
Tin được quan tâm

Về đầu